PDE/ Hjernehinnebetennelse hos Mops (Genetisk)

PDE (Pug Dog Encephalitis)/Hjernehinnebetennelse hos Mops (Genetisk)

Mange spør om DNA-PDE-test og forstår ikke riktig hva det er eller hvordan de brukes.

Dette er PDE:

PDE er forkortelse for Pug Dog Encephalitis (Hjernehinnebetennele) som er genetisk betinget for rasen.

Omkring 1,2% av rasen dør av en bestemt Meningitis (NME- Hjernehinnebetennelse) som hos mops heter PDE (Pug Dog Encephalitis). Det er en inflammatorisk sykdom i det sentrale nervesystemet som vanligvis er progressiv og dødelig.

Det finnes et gentest ( svaber i hundens munn) som bestilles fra USA . Testen er ikke godkjent av NKK, så derfor blir heller ikke prøveresultatet lagret i noen database – men er et godt verktøy for oppdrettere for å velge parringer som vil få frem valper med redusert risiko.

Testen kan alle som ønsker det ta på sine hunder og den kan bestilles hos Veterinary Genetics Laboratory via denne linken PDE testkit (engelsk side)

Nyere forskning har vist at hunder som har to like kopier av NME assosierte markører S (altså S/S) har en risiko på 12,75 % for å utvikle PDE i sin levetid, i forhold til de mopser som kun har en (N/S) eller ingen (N/N) kopier av denne markør.

Det er et godt redskap å bruke denne DNA PDE-testen, når det handler om avl og om å foreta kombinasjoner og valg av avlsdyr.

 

Testen rapporteres med følgende mulige resultater:

N / N = Ingen kopier av NME-assosierte markører (homozygot for normalt). Disse hundene har lav risiko for å utvikle NME.

N / S = 1 kopi av NME-assosierte markører (heterozygot for mottakelighet). Disse hundene har lav risiko for å utvikle NME.

S / S = 2 kopier av NME-følsomhetsassosierte markører. Disse hundene har 12,75 ganger større sannsynlighet for å utvikle NME i løpet av livet.

 

For oppdrettere som ønsker å minimere risikoen for valper, er følgende en liste over forventede parrings resultater:

1. N / N x N / N = alle valper vil ha to eksemplarer av de lave NME-risikormarkørene (N / N) og vil ha en betydelig redusert risiko for å utvikle NME i løpet av livet.

2. N / N x N / S = Halvparten av valpene vil ha to eksemplarer av lave NME-risikormarkører (N / N), og har en betydelig redusert risiko for å utvikle NME i løpet av deres levetid. Halvparten av valpene vil bære en kopi av mottakelighetsmarkørene (N / S), men vil også ha lav risiko for å utvikle NME.

3. N / S x N / S = En fjerdedel av valpene vil være N / N og med lav risiko for NME; den ene halvparten vil være N / S, bære følsomhetsmarkøren, men vil også ha lav risiko for NME; en fjerdedel vil være S / S og ha høy risiko for NME.

4. N / S x S / S = Halvparten av valpene vil bære følsomhetsmarkøren (N / S), men vil ikke ha økt risiko for NME; halvparten av valpene vil ha to eksemplarer (S / S) av følsomhetsmarkøren og være i høy risiko for NME.

5. N / N x S / S = Alle valpene vil ha en kopi av mottakelighetsmarkørene (N / S), og være i lav risiko for å utvikle NME.

6. S / S x S / S = Alle valpene vil ha to kopier av mottakelighetsmarkøren (S / S) og være i høy risiko for NME.

 

Bemerkning: Oppdrettere frarådes også å avle ut S-genotypen, fordi 40% av rasen har S-genotypen i en heterozygot (N/S = 29%) eller homozygot tilstand (S/S = 11%). Å eliminere S-genotypen vil føre til et betydelig tap av genetisk mangfold. Derfor bør oppdrettere nøye velge parringer som ikke produserer S/S valper. Hunder som er testet S/S trenger heller IKKE å utvikle sykdommen i sin livstid!

For mer informasjon eller for å bestille tester (gjøres ved å samle DNA fra innsiden av munnen med en svaber) besøk UC Davis sin webside.

Comments are closed.