Nyheter

Årsmøte 2024

7.4.2024: Nytt styre fra årsmøtet:

Leder 2 år Mona J. Paulsen på valg i 2026

Nestleder 2 år Marianne Holmli på valg i 2025

Styremedlem 2 år Ann-Helen Strandheim på valg i 2026

Styremedlem 2 år Bente Vangen på valg i 2025

Styremedlem 2 år Linda W. Asllani på valg i 2025

Varamedlem 1 år Theres-Mari Limevåg

Varamedlem 1 år Rikke Neverdal Søhoel

 

Valgkomité: Leder 2 år Camilla Høglund på valg i 2025

Medlem 2 år Sally Brooks på valg i 2026

Medlem 2 år Jannike Lassen på valg i 2025

Varamedlem 1 år Turid Kvamme

 

Revisor: Revisor 2 år: Kai Christoffersen på valg i 2026

Vararevisor 1 år: Står ledig

Årsmøtet gir nytt styre fullmakt å finne vara revisor.

 

20.3.2024: Det nærmer seg årsmøte i klubben som holdes 7. april klokken 11.00 på Teams. Årsmøtepapriene er sendt ut på Epost til alle medlemmer og lagt ut på hjemmesiden under «aktiviteter og årsmøte«. Om du ikke har fått Epost med årsmøtepapirer og mener du skulle hatt dette så ta snarlig kontakt.

Aller som ønsker å delta på digitalt årsmøte må innen fredag 5. april sendt en Epost til: kai.christoffersen@elogit.no

Her finner dere presentasjon av kandidatene: Presentasjon styret 2024

18.3.2024: Om vi har medlemmer i den danske «Klubben for små selskapshunde» så stiller Michael Mortensen til valg i styret. Michael er opptatt av BOAS og helse på Mops og ville være en god kandidat til dette styret.

Les mer i deres medlemsblad og dere finner intervju med Michael på side 9. Marts 2024 – www.canis-minor.dk

Valper født 3. desember:   Valpeformidling – NORSK MOPS KLUBB

Leveringsklare fra 28. januar. 

Mor: Mopsofnorway Cindy 

Far: Merry Manky Twix Lion Heart 

1 tispe og 5 hanner

Kennel Mopsofnorway
Gry Marthinussen
Epost: grymarth@gmail.com
Tlf.: 41252244
Fylke: Vestfold og Telemark

12.12.2023: Det informeres om at NKK nå har åpnet opp for mulighet til å BOAS-gradere utenlandskeide hunder.

Hunden må på forhånd være registrert i DogWeb. For å registrere en utenlandskeid hund i DogWeb, må det sendes inn kopi av stamtavle med fødselsdato og ID-nummer til registrering@nkk.no . Husk å minne om at fødselsdato på hunden blir registrert. Det er viktig at hunden ligger inne i DogWeb med fødselsdato for at veterinæren skal få BOAS-gradert, hvis ikke vil graderingen ikke være mulig å registrere for veterinæren.

Dersom den utenlandskeide hunden er tiltenkt brukt i avl, må det også vedlegges dokumentasjon på eventuelle titler og/eller testikkelattest. For de raser som har andre sentrale helsekrav enn BOAS-gradering (som f.eks. patella-attest, øyelysing osv.), kreves også dokumentasjon på disse helseresultatene dersom hunden skal få registrert avkom etter seg.

18.11.2023:

Bekjentgjøring av årsmøte 2024: 

Årsmøte holdes søndag 7. april 2024.

Sak 1-2023 Åpning og konstituering.

Sak 2-2023 Årsberetning.

Sak 3-2023 Regnskaper.

Sak 4-2023 Revisors beretning.

Sak 5-2023 Innkomne forslag.

Sak 6-2023 Valg.

Årsmøte klubbe

Informasjon om årsmøte vil dere finne på klubbens faste sider under aktiviteter: Årsmøte.

 

06.11.2023: I det videre arbeidet med statistikk innsamling har klubbstyret vedtatt at klubben støtter førstegangs BOAS testing av alle Mops våre medlemmer eier, med kroner 500,- pr dyr.

Dere kan bruke godkjent BOAS-veterinær i deres nærområde. Dokumentasjon med hundens navn og registreringsnummer fra BOAS test sendes meg. Husk å skriv i Eposten deres kontonummer for refusjon. Vi håper og tror at dette også vil gi klubben flere medlemmer. Refusjonskrav sendes: leder@norskmopsklubb.no

Det er svært viktig at vi jobber for best mulig helse og får grundig statistikk database for å dokumentere helsegevinst ved det arbeidet vi bruker tid og krefter på.

Alle medlemmer skal ha fått Epost med eget info brev som vedlegg om dette. Har du ikke mottatt så skyldes dette at du er registert med gammel eller feil Epost adresse hos NKK. Sjekk via «Min side» om adresse er korrekt. Får du problemer med å endre så ta kontakt.

Bli medlem i Norsk Mops Klubb her: INNMELDING.

Dom fra Høyesterett i saken om cavalier king charles spaniel og engelsk bulldog

Høyesterett har i dag (11.10.2023) avsagt dom i saken – denne kan leses i sin helhet her: Avl på hunderasen cavalier er i strid med dyrevelferdsloven, mens avl på engelsk bulldog er mulig under et bestemt avlsprogram (domstol.no)

NKKs innledende pressemelding

Fortsatt lov å avle engelsk bulldog

Det skal fortsatt være tillatt å avle hunderasen engelsk bulldog i Norge. Det har Høyesterett bestemt. Dommen stiller krav til helseundersøkelser for dyrene som skal brukes i avl. Høyesterett opprettholder kjennelsen fra lagmannsretten som fastslår at det er i strid med Dyrevelferdslovens paragraf 25 å avle cavalier king charles spaniel.

Fortsatt lov å avle engelsk bulldog – Norsk Kennel Klub (nkk.no)

 

Med vennlig hilsen

Cecilie Holgersen
Avdelingsleder marked og kommunikasjon

mobil: 41541143, e-post: cecilie.holgersen@nkk.no

Besøksadresse: Nordåsveien 5, 1251 Oslo
Postadresse: Postboks 52 Holmlia, 1201 Oslo
www.nkk.no / www.nkkbutikken.no / www.kjøpehund.no 

10.07.2023: Vi har laget en side for utstillings resultater som vi ønsker å teste ut. Vi er da avhengig av at dere som ønsker å vise resultater sender oss bilde og informasjon. Vi trenger da navn på dommer, sted og dato. Eier og oppdretter av Bir og Bim. Samme med beste junior og veteran ol. RESULTATER

Send bilde og tekst til: leder@norskmopsklubb.no

Vi håper på god deltakelse på klubbens dobbelutstilling den 12. august. Meld på via «Min side» hos NKK innen 20. juli.

Husk å meld på til grillparty lunsj også.

Vi gjør som i fjor og tilbyr BOAS test kraftig sponset av klubben. Meld på til BOAS og grill til Ann-helen@norskmopsklubb.no

Referat fra styremøte 4-2023 er lagt ut og Nyhetsbrev 1-2023. God sommer!

Region Buskerud inviterer til Opdretterskolen Kurs 1 – Genetikk og avl. Kurset avholdes på Scandic Amassadeur Hotell Drammen den 23 og 24. september.

Påmelding: buskerud.region@klubb.nkk.no – innen 10.09.2023

 

Meld deg på i god tid – kurset kan være fulltegnet før påmeldingsfristen går ut!
Påmelding er økonomisk bindende.

Les invitasjonen her: Oppdretterskolen

Mer om oppdretterskolen her: Info Oppdretterskolen

Som medlem i Norsk Mops Klubb får du dekket utgiftene til bøkene som brukes på oppdretterskolen. Les annonsen i medlemsblad 1-2022 (side 6).

BOAS-TESTING, VESTBY HYTTEPARK 12. AUGUST 2023

11.06.2023: Vi har vært så heldige at veterinær Mona Johanson fra Trivium Veterinærklinikk avd Fredrikstad kommer til oss i forbindelse med utstillingene våre den 12. august for å utføre BOAS-tester. Mona var også hos oss i fjor og tok BOAS-test på 12 hunder.

Alle medlemmer i Norsk Mops Klubb betaler en egenandel på kr 500,- og klubben dekker resten. Husk at BOAS-testen er gyldig max 2 år.

Vi håper at mange finner veien til Vestby Hyttepark og tester sine mopser og kanskje blir med på noe sosialt samtidig.

Bindende påmelding til sekretær innen 25. juli 2023.

E-post: ann-helen@norskmopsklubb.no

Med vennlig hilsen, Norsk Mops Klubb.

v/Ann-Helen Strandheim

Sekretær

08.06.2023: BOAS SEMINAR.

Vi har fått avtale med NKK om inntil 5 plasser på BOAS seminaret den 20. juni, og er inkludert lunsj. Vi prioriterer oppdrettere. Alle som har interesse av å delta melder dette til leder innen 13. juni klokken 22.00. 

BOAS-invitation&programme-june 2023-en

15.3.2023: Høyesterett har samtykket til at begge anker behandles

Høyesteretts ankeutvalg har 14. mars 2023 gitt samtykke til ankebehandling i saken mellom Norsk Kennel Klub og Dyrebeskyttelsen Norge.
Dommen fra lagmannsretten er dermed ikke rettskraftig.

Begge parter hadde anket dommen fra lagmannsretten. Ankeforhandlingen vil, ifølge skrivet NKK mottok fra Høyesterett i dag, bli avholdt innen seks måneder regnet fra 10. januar 2023, da saken kom inn til Høyesterett.

– Vi er svært fornøyde med at det viktige prinsippet om hvem som skal forvalte dyrevelferdsloven skal prøves for landets høyeste rettsinstans, og hvor det nærmere innholdet i paragraf 25 skal klarlegges, sier leder av hovedstyret i Norsk Kennel Klub, Tom Øystein Martinsen.

NKKs advokat Anette Fjeld tolker beslutningen fra Høyesterett slik at den gjelder rettsanvendelse og bevisvurdering for begge raser.


Lenke til pressemelding på NKKs nettsider:
https://www.nkk.no/aktuelt/hoyesterett-har-samtykket-til-at-begge-anker-behandles

Lenke til HRs nettsider med saken
https://www.domstol.no/no/hoyesterett/saksliste/henviste/23-004643SIV-HRET/

7.3.2023: Endelig! – fristes man til at sige. Endelig kan vi gå i gang med at BOAS-graduere racerne mops, engelsk- og fransk bulldog. Fra i dag bliver det nemlig muligt at købe rekvisition til undersøgelsen, der kan foretages af syv specialuddannede dyrlæger fordelt over landet.

Allerede i januar 2020 besluttede DKK’s bestyrelse at tilslutte sig det system til BOAS-graduering, der er udviklet af den engelske dyrlæge Jane Ladlow. Systemet krævede, at de BOAS-graduerende dyrlæger skulle gennemgå et praktisk kursus, og her kom COVID-19 som bekendt eftertrykkeligt i vejen. Men nu er vi altså klar – med syv uddannede dyrlæger og en IT-løsning, der giver disse dyrlæger mulighed for at gennemføre elektronisk registrering direkte i hundeweb.

Les den danske artikkelen her: DKK-BOAS.

3.3.2023: Klubben har hatt en liten undersøkelse ute blant våre oppdrettere. Kan være ett verktøy for å få tilbakemeldinger på enkelte saker som styret vil jobbe med. 16 oppdrettere svarte på våre spørsmål.

Fra 1.1.23 gjelder nye vaksinasjonsbestemmelser for hunder som deltar på utstilling eller prøve i regi av Norsk Kennel Klub.

NKKs hovedstyre vedtok endringen i fjor høst, og de iverksetter fra og med 1. januar i år. De gjeldende reglene er som følger:
•    Alle hunder som skal delta på arrangementer i regi av NKK skal ha gyldig vaksine mot valpesyke, parvo og smittsom leverbetennelse. 
•    For hunder under 6 måneder, skal siste vaksinasjon ha blitt utført ved minimum 12 ukers alder og vaksinens gyldighet er da 1 år 
•    For hunder vaksinert ved 6 måneders alder eller eldre, er vaksinens gyldighet 3 år dersom ikke annet fremgår av vaksinasjonsattesten 
•    Ved førstegangs vaksinasjon må det ha gått minimum 2 uker fra vaksinasjonsdato før hunden kan delta på NKK arrangement. 

Attest på gyldig vaksinasjon må kunne fremlegges. Kontroll av at gjeldende innførsels- og vaksinasjonsbestemmelser er fulgt kan forekomme.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *