hjem

VELKOMMEN TIL NORSK MOPSKLUBB


Norsk Mopsklubb ber ALLE som går med tanker om å anskaffe seg en mops om å sjekke at oppdretteren følger klubbens krav, anbefalninger & retningslinjer.  Mer om hva dette innebærer kan leses her eller ved å kontakte klubbens valpeformidler. 

 

 

Norsk Mops Klubb v/ leder Kai Christoffersen.
27. mai 2022

Norsk Kennel Klubs Sunnhetsutvalg har behandlet Norsk Mops Klubb sin søknad om helsekrav (BOAS-gradering) og fattet følgende vedtak på sitt møte 11.05.2022:
Det innføres krav om offisiell BOAS-grad hos foreldredyr av rasen mops for registrering av avkom i NKK.
Undersøkelsen må utføres:
– maksimalt 24 måneder før paring
og
– ved minimum 18 måneders alder.
Undersøkelsen må utføres av veterinær som har avtale med NKK slik at resultatet blir registrert på DogWeb.

Følgende er unntatt fra kravet om kjent status, forutsatt at tispen har BOAS-grad 0 eller 1:

  • bruk av frossen sæd som er frosset før kravet trådte i kraft og hvor hunden ikke lenger er i live
  • bruk av utenlandskregistrerte hunder fra land der BOAS-gradering ikke er innført som standardisert helsetest basert på samme kriterier som i NKK.

Hunder med BOAS-grad som er i strid med Norsk Kennel Klubs etiske grunnregler for avl og oppdrett, skal ikke brukes i avl.

Kravet trer i kraft for paringer foretatt f.o.m. 01.01.2023

Les hele brevet fra NKK vedr. BOAS: Svarbrev Norsk Mops Klubb (BOAS-gradering) etter SU 2022-1

Les hele brevet fra NKK vedr. Øyelysning: Svarbrev Norsk Mops Klubb (øyelysing) etter SU 2022-1 

 
 
Noah & Hjallis nyter vårsolen. Eier: Anne Karin Revdal

Vi trenger bilder og tekst fra dere medlemmer!

Klubben lager medlemsblad til sine medlemmer og vi håper at dere kan sende inn bilder og annet dere ønsker skal bli publisert i Medlemsbladet til redaktor@norskmopsklubb.no

Klikk HER for å bli medlem i klubben som jobber for rasen din – klubben din trenger deg.


Comments are closed.