Om klubben

Norsk Mops klubb jobber for å fremme rasen på best mulig måte og være en interesse organiasjon for alle medlemmer av klubben. Årsmøte er klubbens viktigste vedtaksføre organ som behandler vedtekter, økonomi, innkomne saker og foretar valg. 

Lover for Norsk Mopsklubb- revidert 2018

Comments are closed.