Patellaluksasjon

Fra 01.01.2020 ble det innført krav om kjent patellastatus på begge foreldredyr som brukes i avl – dette gjelder alle parringer foretatt fra og med 01.01.2020

 

Patellaluksasjon
Patellaluksasjon er en tilstand der kneskålen (patella) glipper ut til siden (lukserer) fra furen i lårbeinet som den normalt skal ligge i. Patella kan luksere mot innsiden (medialt) eller utsiden (lateralt) av kneet. Patellaluksasjon er en tilstand som hyppigst sees hos små hunder, og da som en medial luksering. Hos større hunder er det vanligst at patella lukserer lateralt.Avlsrådene i enkelte raseklubber krever kneleddsattest for godkjent avl. Dette kan kun gjøres av NKK-sertifiserte veterinærer.

Patella holdes fast av lårmusklene på oversiden av kneet, og festes via en sene til leggbeinet nedenfor kneet. Årsaken til en lukserende patella vil stort sett ligge i feilutvikling i knoklene i bakbeinet. Vinkelen på lårbeinet i forhold til leggbeinet kan utvikles feil og man får et drag i kneskålen mot den ene eller den andre siden – noe som etter hvert gjør at kneskålen «hopper» ut av kneet. Samtidig ser man ofte en grunn patellarfure (sporet patella skal ligge i) som disponerer ytterligere for luksasjon. Patellaluksasjon graderes fra 1-4 der gradene blant annet angir om kneskålen er konstant luksert, om den lukserer av seg selv og om det er mulig å sette den på plass igjen manuelt.

Symptomer vil avhenge av om kneskålen er permanent eller bare tidvis luksert. Mange hunder med grad 1 er symptomfrie og tilstanden oppdages ved en rutinekontroll. Pasientene med tidvis luksasjon kommer ofte til veterinæren fordi hunden av og til «hopper over noen skritt». Hunden vil når patella lukseres i bevegelse gå noen skritt med det ene kneet bøyd/trukket opp før de plutselig går/løper normalt videre. Dersom kneskålen er permanent luksert vil ofte alle bevegelser hunden gjør vise dette enten i form av konstant halthet eller bevegelse med senket bakpart og bøyde knær.

Hunder med patellaluksasjon har 15% økt risiko for korsbåndskade.

Prognose for pasienten er ofte god og knyttes blant annet opp mot graden av luksasjon, varighet på tilstanden, størrelse og vekt. En opptrenings- og rehabiliteringsperiode må påregnes i etterkant av prosedyren.

Comments are closed.