Om Rasen

Mops-FCI-standard

Mops er lojal, kjærlig og hundeverdens klovn. Ganske utholdene som liker tur i skog og mark. Vær påpasselig med mat og mosjon, så en unngår overvekt da rasen er glad i mat.

Avls -og registreringskrav for Mops.

Av: Mona J Paulsen

Øyelysing test av foreldre dyr fra 1.1.2023.

Det innføres krav om kjent status hos foreldredyr på rasen mops for registrering av avkom i NKK.

Kravet trer i kraft for parringer foretatt f.o.m. 1.1.2023.

Øyelysning:

Øyelysing gjøres både for å unngå at hunder med arvelige hundesykdommer brukes i avl, og for å hjelpe hunder med en arvelig sykdom på best mulig måte. Øyelysing er et viktig verktøy i avlsarbeidet for mange raser. Øyelysing går ut på at en autorisert øyelyser (veterinær med tilleggsutdannelse) undersøker øynene til hunden for å diagnostisere arvelige øyesykdommer.

Mer informasjon kan leses om på klubbens hjemmeside og øyelysningsforeningen.

Øyelysning – NORSK MOPS KLUBB                    Øyelysing – Norsk Kennel Klub (nkk.no)

 

BOAS test av foreldre dyr fra 1.1.2023

Det innføres krav om offisiell BOAS-grad hos foreldredyr av rasen mops for registrering av avkom i NKK.

Kravet trer i kraft for parringer foretatt f.o.m. 1.1.2023.

 

BOAS: Rådgivning rundt avl og avlsdyr

NKKs råd til oppdrettere av mops baserer seg på anerkjent forskning og råd fra Jane Ladlow, tidligere leder av forskningsgruppen for BOAS ved University of Cambridge (se egen side med referanser og informasjonsmateriell).

I sitt arbeid med de nevnte brachycephale hunderasene har Ladlow sett mange individer som er utmerkede representanter for rasen. Dette, i tillegg til de foreløpige resultatene fra genetikkdelen av BOAS-forskningen, gjør at hun mener det er mulig å avle stadig friskere hunder i årene som kommer, ved å velge de riktige avlsdyrene. Ladlow viser blant annet til at det har vært stor forbedring i BOAS-situasjonen hos engelsk bulldog i England de siste 10-15 årene, og at endringen har skjedd gjennom bruk av gode avlsdyr. Forskningsgruppen ved University of Cambridge har laget avlsanbefalinger som tar utgangspunkt i den funksjonelle BOAS-graderingen.

Mer informasjon kan leses på klubbens hjemmeside og Norsk Kennel Klubb.

BOAS – NORSK MOPS KLUBB                Rådgivning rundt avl og avlsdyr – Norsk Kennel Klub (nkk.no)

 

Patella status:

Fra 1.1.2020 ble det innført krav om kjent patella status på begge foreldredyr som brukes i avl – dette gjelder alle parringer foretatt fra og med 1.1.2020.

Patellaluksasjon:

Patellaluksasjon er en tilstand der kneskålen (patella) glipper ut til siden (lukserer) fra furen i lårbeinet som den normalt skal ligge i. Patella kan luksere mot innsiden (medialt) eller utsiden (lateralt) av kneet. Patellaluksasjon er en tilstand som hyppigst sees hos små hunder, og da som en medial luksering. Hos større hunder er det vanligst at patella lukserer lateralt. Avlsrådene i enkelte raseklubber krever kneleddsattest for godkjent avl. Dette kan kun gjøres av NKK-sertifiserte veterinærer.

 

Patella holdes fast av lårmusklene på oversiden av kneet, og festes via en sene til leggbeinet nedenfor kneet. Årsaken til en lukserende patella vil stort sett ligge i feilutvikling i knoklene i bakbeinet. Vinkelen på lårbeinet i forhold til leggbeinet kan utvikles feil og man får et drag i kneskålen mot den ene eller den andre siden – noe som etter hvert gjør at kneskålen «hopper» ut av kneet. Samtidig ser man ofte en grunn patellarfure (sporet patella skal ligge i) som disponerer ytterligere for luksasjon. Patellaluksasjon graderes fra 1-4 der gradene blant annet angir om kneskålen er konstant luksert, om den lukserer av seg selv og om det er mulig å sette den på plass igjen manuelt.

Mer informasjon kan leses på klubbens hjemmeside og Norsk kennel klubb.

Patellaluksasjon – NORSK MOPS KLUBB                        Patellaluksasjon – Norsk Kennel Klub (nkk.no)

 

Rasehistorikk:

Mopsens historie De fleste hunderaser har internasjonalt det samme navn enten de bor i Norge eller i verden forøvrig, men vår rase kan skilte med ordspråket – Kjært barn har mange navn.  Mops, mopshund, pug og carlin er de mest kjente.

I motsetning til mange andre selskapshunder har ikke Mopsen en fortid som arbeidshund. Den er kun avlet som selskapshund, ikke større enn at en fornem frue kunne bære den og ha den på fanget eller ved bena som et godt og levende varmetilskudd.

Starten for hunderasen var i Kina hvor de den gang ble kalt for Happa-hund og ble holdt i hoffet og adelen. Hunderasen spredtes videre via Tibet hvor de ble holdt av munker og siden importert av handelsreisende til Europa (Holland) på slutten av 1600-tallet.

Det skjedde mye i Mopsens utvikling fra den ble kalt Happa-hund og til den kom til Holland. Videre endret utseendet seg.  Etter 1910 og fram til vår tid har det også skjedd store endringer til mopsens nåværende utseende og selv om vi ser at Mopsen var mer langbent rundt 1900, begynner den gradvis å tilnærme seg dagens standard for Mops.

Det hollandske East Indies Trading Company brakte Mopsen til hoffet i Holland. Josephine Bonaparte (Napoleons kone) hadde mops, Fortune. Historien forteller at Mopsene Lamb og Moss ble stjålet fra Palasset i Peking og brakt til England.  Linjene fra disse to sies å være grunnlaget for dagens Mops. Fra  England og flere andre land finnes det mange antikke figurer og gamle bilder hvor Mopsen har en sentral plass.

Dronning Victoria av England var eier Mops og hun hadde sitt eget oppdrett.  Hertugen og hertuginnen av Wndsor, Prins Edward og Wallie Simpson hadde mange. Motedesigneren Valentino og fyrsteparet av Monaco holdt Mops. Blant kjente Mops-eiere i vår tid er (eller var) skuespillere som Jake Gyllenhall, Billy Joel, Denise Richards, Gerard Butler, Jessica Alba, Mickey Rourke, og mange flere. Ryktene forteller også at vår store spydkaster Andreas Thorkildsen er sett med en Mops.

Mopsen er også filmstjerne. I BBCs TV-serie East Enders møtte vi stadig på ”Willy” , og hvem husker ikke den talende ”Frank” i filmen ”Men i Black” og lille ”Percy” i tegnefilmen ”Pochahontas.  Etter Men in Black gikk over amerikanske kinolerret, var det enorm etterspørsel etter denne snakkende hunden! I norsk litteratur har også Henrik Ibsen latt Mopsen ha en sentral rolle.  Lille Eyolf oppdager til sitt store sjokk at Rottejomfruen har en liten sort Mops i veska si.  Mopsemann som han kaltes sitter nå som en bronsefigur sentralt i Skien sentrum sammen med lille Eyolf.

I dag regnes England som Mopsens hjemland og rasestandarden som utarbeides i England er førende for det internasjonale hundeforbundet FCI som NKK i Norge og de fleste utenlandske hundeorganisasjoner er tilknyttet.

Fra et av våre medlemmer, Randi Kvalvik har vi fått et svært interessant innblikk i Mopsens inntreden i Norge:

Dr. Einar Martens(1858 – 1932) fra Bergen var den første vi vet om som hadde Mops i Norge. Han fikk en Mops (en skipshund) fra en båt som var innom Bergen. Han ble så forelsket i rasen at han skaffet seg flere, og hadde alltid flere Mops samtidig. Disse hadde han med på sine visittrunder på det private asylet, Møllendal asyl, som ble grunnlagt av hans far Daniel G. Martens(1817 – 1898). De som var innlagt hadde stor glede og underholdning av disse sjarmtrollene som kom på besøk. Sykehuset skiftet navn i 1956 til Dr. Martens sykehus som er en avdeling ved Sandvigen Sykehus. Alle Dr. Martens Mopser ble gravlagt på dette stedet med gravsteiner med deres navn. Hans favoritt Mops het Sørensen, og et oljemaleri av Sørensen  ble laget.  Da han selv døde var det bestemt at alle Mopsene skulle følge han. Etter hans Mopser,  ble rasen nesten borte. I 1950 ble det antatt at det ikke fantes Mops i Norge. Men i 1955 dukket plutselig fru Gralle Olsen (1886 – 1979) opp.  Hun var eneste datter av dr. Einar Martens. Hun hadde en sort liten Mops, som var den første på utstilling her i Norge, nærmere bestemt i Bergen. Hans navn var Lord Chich . Han ble vist fram for en dommer ved navn L.W. Larsen. Lord Chich fikk 1. premie, 1VK, Certifikat og ble tildelt ærespremie. Fru Gralle Olsen forærte maleriet hun arvet etter sin far, Sørensen, til Aase Spieler som begynte sitt oppdrett i 1967. Hun var en av de største oppdrettere i nyere tid og drev med oppdrett fram til 2004. Aase Spieler var ganske så ledende i mange år, og det var først i 2000 Mopsoppdrettet tok helt av slik at vi har fått mange oppdrettere i de senere år.

Comments are closed.