ÅRSMØTE

Informasjon om Årsmøter i regi av Norsk Mopsklubb.

Bekjentgjøring av årsmøte 2022.

Årsmøte er berammet til lørdag 26. mars i Oslo.

Sted: Torggaten 12, 0181 Oslo.

Foreløpig saksliste:

  • Årsberetning
  • Regnskap med revisors beretning
  • Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.
  • Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

Forslag på saker til årsmøte sendes leder av Norsk Mopsklubb:

Arne Haugen
Epost: arnejohan.haugen@gmail.com
Tlf.: 92204844

Forslag på kandidater til styret sendes leder av valgkomiteen:

Linda Wedel Asllani
Epost: linda.wedel.asllani@gmail.com
Tlf.: 93636128

Innkalling årsmøte NMK 2022

Årsmelding Norsk Mopsklubb 2021

Stemmeseddel NMK 2022

Norsk Mopsklubb Regnskap 2021mRevisorberetning

 

 


Årsmøte 2021 – 21.03.21

Årsmøtet vil bli avholdt digitalt på Teams og alle medlemmer som ønsker å delta må melde seg på – minimum 2 dager før årsmøtet for å kunne delta.

Påmelding for å delta på digitalt årsmøte via Teams sendes på mail til ann-helen@norskmopsklubb.no innen
19.03.2021. Merk mailen med: Påmelding til digitalt årsmøte Norsk Mops Klubb.

Stemmeseddel med avgitt stemme sendes på mail 2 dager før årsmøtet til: ann-helen@norskmopsklubb.no
Merk epost med «stemmeseddel» og medlemsnummer, evt navn. Kun de som har betalt medlemskontigent til Norsk Mops Klubb for 2021 og som har vært medlem i mer enn tre uker har møte- og stemmerett ved årsmøtet.

Legg merke til at det er 2 stemmesedler som skal sendes på mail til ann-helen@norskmopsklubb.no , minimum 2 dager før årsmøtet.

Alle som melder seg på til Årsmøtet vil få tilsendt en mail med en invitasjonslink for å delta – dagen før møtet.

 


Årsmøte 2021

Styret viser til styremøtereferat 10.12.20 der dato for Årsmøtet ble satt til 20.03.21. Vi gjør oppmerksom på at datoen er blitt flyttet til 21.03.21. Innkalling med papirer vil komme på mail til klubbens medlemmer. Møtet vil bli avholdt elektronisk (mer informasjon vil komme på mail med innkallingen).

Innkomne saker til Årsmøtet må være klubben i hende senest 14 dager før Årsmøtet

Årsmøte klubbe

 

Comments are closed.