Årsmøte

Årsmøte er klubbens høyeste organ og følger Lover for Norsk Mopsklubb- revidert 2018 og reglene til NKK.

Bekjentgjøring av årsmøte 2024: 

Årsmøte holdes søndag 7. april 2024.

Sak 1-2023 Åpning og konstituering.

Sak 2-2023 Årsberetning.

Sak 3-2023 Regnskaper.

Sak 4-2023 Revisors beretning.

Sak 5-2023 Innkomne forslag.

Sak 6-2023 Valg.

Bekjentgjøring av årsmøte 2023: 

Årsmøte blir holdt digitalt den 26. mars 2023 

Her er alle årsmøtepapirer: 

Innkalling årsmøte NMK 2023

Årsmelding Norsk Mopsklubb 2023

Norsk Mopsklubb Regnskap 2022mRevisorberetning

Utregning årets mops fra 2023

Stemmeseddel NMK 2023

Signert – Protokoll årsmøte Norsk Mops Klubb 2023

Sak 1-2023 Åpning og konstituering.

Sak 2-2023 Årsberetning.

Sak 3-2023 Regnskaper.

Sak 4-2023 Revisors beretning.

Sak 5-2023 Innkomne forslag.

  • Forslag fra styret: Endring av Mestvinnerliste.

Sak 6-2023 Valg.

Årsmøte papirene med stemmesedler osv, sendes fra styret senest 2 uker før årsmøte. Det blir mulig å stemme hemmelig med poststemmer. (Sendt 28.2.2023)

Oversikt over styret fra årsmøtet 2022:

Leder 2 år Kai Christoffersen på valg i 2024

Nestleder 2 år Elisabeth Juverud på valg i 2023 

Styremedlem 2 år Ann-Helen Strandheim på valg i 2024 

Styremedlem 2 år Kari Aamodt på valg i 2023

Styremedlem 2 år Mona J. Paulsen på valg i 2023 

Varamedlem 1 år Gry Anita Pedersen  

Varamedlem 1 år Hege Seim    

Valgkomité:

Leder 2 år Linda W Asllani på valg i 2023 

Medlem 2 år Toril Dønheim på valg i 2024    

Medlem 2 år Jannike Lassen på valg i 2023        

Varamedlem 1 år Sally Brooks  

Revisor: Revisor 2 år: Torbjørn Seim på valg i 2023 

Vararevisor Vidar Monsen  

22.12.2022: Ytterligere informasjon og endelig innkalling kommer i god tid før årsmøte. Forslag til årsmøte sendes leder, mens forslag på kandidater til styret sendes leder av valgkomiteen. (Frist var 26. februar 2023)

Årsmøte 2022

Årsmøte holdes i Oslo i LO-bygget ved Youngstorget lørdag 26. mars og er åpent for alle medlemmer. Det vil i tillegg bli mulighet for å delta på årsmøte digitalt.

Deltakere som ønsker fysisk å være til stede på årsmøte melder dette til Kai Christoffersen på Epost: kai.christoffersen@elogit.no eller mobil: 930 22 923.

Dere må da møte senest klokken 10.45 ved hovedinngangen for å bli fulgt til møterommet. Deltakere som ønsker å delta digitalt må melde dette til Kai Christoffersen på Epost: kai.christoffersen@elogit.no

Det vil være mulig å logge seg inn 20 minutter før møtestart, så lyd og bilde kan bli testet.

All deltakelse på årsmøte må tilbakemeldes senest mandag 21. mars 2022. (Digital invitasjon på Teams sendes ut tirsdag 22. mars)

Stemmeseddel sendes på epost til ann-helen@norskmopsklubb.no minimum 2 dager før årsmøtet.

Tid:  26.3.2022 Klokken:   11.00 – 14.00

Sted: Torggaten 12, 0181 Oslo + Teams.

Dagsorden

Sak 1-2022 Åpning og konstituering.

Sak 2-2022 Årsberetning

Sak 3-2022 Regnskaper.

Sak 4-2022 Revisors beretning.

Sak 5-2022 Innkomne forslag.

  • Forslag 1 fra styret: Støtte til Ukraina.

  • Forslag 2 fra styret: Krav til kjent helsestatus med øyelysing og Boas.

  • Forslag 3 fra Mona J Paulsen:

Sak 6-2022 Valg.

Valgkomiteen har bestått av:

Leder: Linda W Asllani,

Medlemmer: Mona Paulsen, Jannike Lassen og vara Sally Brooks.          

Forslag 1:

Støtte til Ukraina.

Årsmøte bevilger kroner 5.000 til hundemat.

Begrunnelse: Norsk Mopsklubb ønsker å bidra med støtte til hundevenner som har det svært vanskelig i Ukraina, eller som er på flukt fra krigens herjinger. Styret vil se på de muligheter som finnes for å sikre at leveringen kommer til de som trenger den.

Forslag 2:

Krav til kjent helsestatus med øyelysing og BOAS.

2-1:   Innføre krav om kjent status øyelysing (ECVO) på mops. Attesten må ikke være eldre enn 2 år ved parring.

2-2:   Innføre krav om kjent BOAS status på mops før den blir satt i avl. Attesten er gyldig i 2 år og skal utelukke at grad 3 blir brukt i avl.

Begrunnelse: Det er ønske om enda strengere avlskrav på rasen. Styret vil kontinuerlig samarbeide med NKK for å vurdere muligheter for best mulig oppdrett av rasen.

Styret mener at forslag 2-1 ivaretar forslaget fra Mona J Paulsen.

Forslag 3: Fra Mona J Paulsen.

Forslag til sak på årsmøte NMK 2022.
Jeg foreslår at det innføres kjent status på øyelysning på mops fra 18 måneder alder og da før parring blir gjennomført.  Ønsker kjent status først i en periode på 2-3 år for å få kartlagt om vi har og hva vi har av øyeproblematikk på rasen.
Gjeldene fra 01.01.2023.

Protokoll årsmøte NMK 2022

Årsmelding Norsk Mopsklubb 2022

INNKALLING DIGITALT ÅRSMØTE NORSK MOPSKLUBB
Sørdag 21. mars 2021 kl 14.00
På grunn av Covid-19 blir årsmøtet avholdt på Teams.
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Årsberetning
3. Regnskap
4. Innkomne forslag fra medlemmene – 1 sak
– Sak fra Mona J Paulsen (vedlegg 1)
5. Innkomne forslag fra styret
– Ingen
6. Valg
Alle kandidatene er forespurt og har takket ja.

På valg på årsmøtet 2020:
Leder: Arne Johan Haugen – ikke på valg
Nestleder: Elisabeth Juverud – på valg for 2 år (gjenvalg)
Styremedlem: Kari Aamodt – på valg for 2 år (gjenvalg)
Styremedlem: Rikke Neverdal Søhoel – på valg for 2 år (gjenvalg)
Styremedlem: Mona Bergheim – ikke på valg
Vara: Ann-Helen Strandheim – på valg for 1 år (gjenvalg)
Vara: Hege Seim – på valg for 1 år (gjenvalg)
Revisor: Torbjørn Seim – ikke på valg
Vararevisor: Birgitte Bergo – på valg for 2 år (gjenvalg)
Valgkomiteen:
Leder: Mona Paulsen – tar gjenvalg for 1 år
Medlem: Bente Vangen – tar ikke gjenvalg
Medlem: Turi Kvamme – tar ikke gjenvalg
Vara: Sally Brooks – på valg for 1 år (gjenvalg)
Valgkomiteens innstilling:
Styret:
Styremedlem: Bente Vangen, Kai Christoffersen
Vara: Inga Dis Thorsteinsdottir
Valgkomiteen:
Leder: Linda W Asllani
Medlem: Jannike Lassen
Stemmeseddel med avgitt stemme sendes på mail 2 dager før årsmøtet til ann-helen@norskmopsklubb.no
Merk epost med «stemmeseddel» og medlemsnummer, ev navn.
Kun de som har betalt medlemskontigent til Norsk Mops Klubb for 2021 og har vært medlem i mer enn tre uker har møte- og stemmerett ved årsmøtet.
Påmelding for å delta på digitalt årsmøte på Teams sendes på mail til ann-helen@norskmopsklubb.no innen 19.03.2021. Merk mailen med: Påmelding til digitalt årsmøte Norsk Mops Klubb. Vi sender ut link og invitasjon
til å delta på årsmøtet dagen før årsmøtet.
Vi sender også ut stemmeseddel for å stemme på innkommet sak fra Mona Paulsen.

Mvh Styret i Norsk Mops Klubb

Protokoll årsmøte NMK 2021

Årsmelding Norsk Mopsklubb 2021

Comments are closed.