hjem

VELKOMMEN TIL NORSK MOPSKLUBB


Styret i Norsk Mopsklubb ønsker velkommen til

ÅRETS RASESPESIAL & UTSTILLING MED STORCERT

 

Link til katalog Rasespesial 2020 katalog voksen & Rasespesial 2020 katalog valp

Link til katalog CERT-utstilling voksen &  CERT-utstilling valp

 

Du kan følge med på resultatene underveis og lese kritikkene online til:

Rasespesialen ved å følge denne linken

CERT-utstillingen ved å følge denne linken

 

Vi minner på at alle må plukke opp etter hunden sin og at alle viser hensyn iht avstand og hygiene.

Vi ønsker alle en riktig fin «mopse dag»

 

 TIL ALLE MEDLEMMER I NORSK MOPS KLUBB 10.05.20

Vi vil med dette informere om at årsmøtet i Norsk Mops Klubb 2020 er avlyst. Dette på grunn av covid-19. Beslutningen ble tatt på styremøte 22.04.2020 på bakgrunn av skriv fra NKK – Tiltak for å hindre koronaspredning datert 12. mars 2020.

«Årsmøter i klubber og forbund, utsettelse eller avlysning. Gitt den ekstraordinære situasjonen, kan
lovmalen/klubber/forbunds lover avvikes hva gjelder kravet om når årsmøtet må holdes. Gitt situasjonen vil det også gis anledning til å avlyse årsmøtet for 2020. Beslutningen må tas av den enkelte klubbs styre. I slike tilfeller vil sittende styre bli i rollen til neste årsmøte. Dersom styreleder vil tre ut av vervet går nestleder inn som leder inntil ny leder er valgt. Hvis et styremedlem vil tre ut av sitt verv, vil vara tre inn. Et varamedlem kan kun tre inn for et styremedlem – ikke leder eller nestleder.»

 

Nytt årsmøte vil bli avholdt første halvdel av 2021.

 

Med vennlig hilsen Norsk Mops Klubb
v/styret


Informasjon styrevedtak 28.04.2020

Norsk Mopsklubb hadde den 28.4.20 styremøte iht. om klubben kunne bidra med noe for å hjelpe NKK                   (for informasjon om saken se vedlagte link til NKK`s hjemmeside).

Det ble vedtatt at Norsk Mopsklubb låner Norsk Kennel Klubb kr. 100.000,-

Uten NKK kommer ikke hundenorge til å se ut som i dag. Klubben har fått enorm hjelp av NKK det siste 1 1/2 året med helse, BOAS osv. De har brukt mye penger og tid på vår klubb og nå mener styret at vi må hjelpe NKK tilbake.

 

Med vennlig hilsen

Styret i Norsk Mopsklubb

 

Link til NKK vedrørende klubbens økonomiske situasjon:

https://www.nkk.no/korona/pressemelding-kroken-pa-dora-om-vi-ikke-far-hjelp-raskt-article172306-1372.html

 


Vedrørende Corona pandemi i Norge

Informasjon mottatt fra Norsk Kennel Klubb 12.03.20 

Informasjon 12. mars kl 15:20

Alle klubber og forbund avlyse alle treninger og arrangementer med umiddelbar virkning.

Helsedirektoratet påla 12. mars kl. 14 at alle kultur- og idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt. Dette betyr at alle aktiviteter, uavhengig av antall deltakere, må innstilles.

Følg lenke for mer informasjon:
https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-stenger-alle-barnehager-og-skoler

Norge er i en ekstraordinær krisesituasjon. Statsminister Erna Solberg understreket i dagens pressekonferanse at tiltakene vil gjøre at alle vil få en annerledes hverdag i tiden som kommer, og at tiltakene som settes inn gjøres i håp om å stoppe utbredelsen av virusutbruddet.

NKK ber alle klubber og forbund om å følge lojalt opp om dagens nye regler og retningslinjer. Vi vil komme tilbake med mer informasjon rundt de praktiske forholdene ved avlysninger (også vedrørende årsmøter i klubber) snarlig.

KORONAVIRUSET: OPPDATERT INFORMASJON FRA NORSK KENNEL KLUBB


Avlyste arrangement NMK pga Corona pandemi

ÅRSMØTE & RASESPESIALEN ER AVLYST/UTSATT


Klikk HER for å bli medlem i klubben som jobber for rasen din – klubben din trenger deg 

 NMK sponses av Vigor & Sage

Comments are closed