RASESPESIFIKK AVLSSTRATEGI (RAS)

RASESPESIFIKK AVLSSTRATEGI (RAS)

wIMG_6036Norsk Kennel Klub har bestemt at hver raseklubb skal arbeide fram en Rasespesifikk Avlsstrategi (RAS). Den skal fungere som et styringsdokument for klubben og klubbens oppdrettere.  Det skal der gis et overblikk over rasens utvikling, nåværende tilstand og hvilke strategier som legges til grunn for å holde rasen så sunn som mulig, og i henhold til standarden.  Norsk Mopsklubb baserer RAS på NMKs helseundersøkelse i samarbeid med professor Frode Lingaas ved Norges

 

Veterinærhøgskole, data innhentet fra NKKs Dogweb og
erfaringer og kunnskap fra et utvalg av NMKs oppdrettere.

Alle oppdrettere bør kjenne til følgende:
-rasens historiske bakgrunn og utvikling, både her i landet og i rasens hjemland.
-populasjonskunnskap, dvs hvor rasene står i dag.
-mål og prioriteringer for fremtiden.

RAS skal være et dokument der oppdrettere og hannhundeiere kan hente kunnskap om rasen, både fordeler og problemer.

LAST NED RAS HER

 

Comments are closed.