Om klubben

Om klubben

Klubbens navn er Norsk Mopsklubb og forkortes til NMK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKS Hovedstyre. Formål: Norsk Mopsklubb har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av hunderasen Mops. Norsk Mopsklubb skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av  hunder, [og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rasens sunnhet].

Klubbens organ:

-Årsmøtet

-Extraordinært årsmøte

-Styret

-Valgkomite

-Medlemskap

wIMG_6075

 

Comments are closed