INNKALLING ÅRSMØTE

Søndag 10.april 2016

På Garder Kurs- og Konferansesenter
Adresse: Sogndalsveien 3, 2060 Gardermoen.
Tidspunkt: 11.00

DAGSORDEN:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av møteleder
  3. Valg av protokollfører og to til å undertegne protokollen
  4. Valg av tellekorps
  5. Årsberetning
  6. Regnskap 2015
  7. Kontingent for 2017
  8. Innkomne forslag fra medlemmene
  9. Innkomne forslag fra styret
  10. Valg

 

Leder: Christine Sonberg – ikke på valg
Nestleder: Anka Grønvold (trakk seg i perioden)- på valg for 2 år
Styremedlem: Silje Kathrine Bjarkøy – ikke på valg
Styremedlem: Heidi E Fridtjofsen- ikke på valg
Styremedlem: Torunn Rosvold – på valg for 2 år
Vara: Elisabeth Juverud. – på valg for 1 år
Vara: Irene Lekang (trakk seg i perioden)- på valg for 1 år

Revisor: (har ikke vært fungerende i perioden)- på valg for 2 år
Vararevisor: (har ikke vært fungerende i perioden)- på valg 2 år
Valgkomite: (har ikke vært fungerende i perioden)
Leder: velges for 2 år
Medlem: velges for 2 år
Medlem: velges for 2 år
Vara: velges for 1 år

Forslag til årsmøtet må være styret i hende senest 06.03.2016.

Kandidater til valg må være forespurt og sagt ja.

Forslag til årsmøtet samt kandidater til valg sendes på epost til sekretaer@norskmopsklubb.no.

Stemmeberettigede er kun de som har betalt medlemskontingent for 2016.

Årsmøtet avholdes i forbindelse med spesialutstillingen på samme sted 09.10.2016.

Vel møtt til begge arrangementene.

Mvh

Styret i Norsk Mopsklubb.

Comments are closed.