Helse

HELSE

Som raseklubb ønsker vi å arbeide for helsen til rasen vår og styre den i riktig retning. Vi vil legge til rette for at oppdrettere får mulighet til å opparbeide seg den kunnskapen de trenger for å forvalte rasen på en god måte. Det skal sies at oppdrettere rundt om i Norge allerede legger ned et solid arbeid i sitt avlsarbeid.

Norsk Mops Klubb legger ned et stort arbeid for å rasens helse.

  • Krav om kjent status på patella fom 01.01.20
  • Anbefaling om kjent status på øyne
  • Anbefaling om kjent status på PDE
  • Anbefaling om kjent grad på BOAS-test

For informasjon om BOAS, følg denne linken – BOAS

I tett samarbeid med Norsk Kennel Klubb starter vi nå arbeidet med å innføre BOAS registrering. BOAS (Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome) er en samlebetegnelse for luftveisproblemer som kan ramme brachycephale hunderaser (raser med kort og bred hodeskalle og snute). Syndromet karakteriseres av nedsatt passasje av luft gjennom øvre luftveier. Affiserte hunder kan ha symptomer av varierende alvorlighetsgrad, fra milde snorkelyder til uttalte pusteproblemer.

 

Bildet nedenfor viser gradering av nesebor: 

 


PATELLALUKSASJON

Det ble fra 01.01.20 krav om kjent status på hunder før de brukes i avl

 

Veterinærer med NKK-avtale for patellaattest pr.04.03.20

 

Bestille skjema:

Før du tar med hunden til en autorisert veterinær som kan utføre patella undersøkelse – må du bestille et skjema som du skal ha med til timen. Du bestiller skjema ved å logge inn på «Min side». Velg «andre helseundersøkelser» i høyremenyen. Deretter velger du riktig hund og patellaskjema i rullemenyene som kommer opp. Etter betaling vil skjemaet for din hund være tilgjengelig under helse-fanen (øverst på siden inne på «Min side»). Du printer ut skjema selv og tar det med til veterinæren. Veterinæren fyller ut skjemaet og sender det til NKK som registrerer resultatet i Dogweb.


ØYELYSNING

Øyelysing gjøres både for å unngå at hunder med arvelige hundesykdommer brukes i avl og for å hjelpe hunder med en arvelig sykdom på best mulig måte. Øyelysing er et viktig verktøy i avlsarbeidet for mange raser. Øyelysing går ut på at en autorisert øyelyser (veterinær med tilleggsutdannelse) undersøker øynene til hunden for å diagnostisere arvelige øyesykdommer. Resultatet registreres av øyelyser og blir lagt inn av NKK i Dogweb.

Liste over autoriserte øyelysere i Norge 


BSI

BSI står for “Breed Specific Instructions regarding exaggerations in pedigree dogs” og er et program som går ut på at eksteriørdommere skal ta hensyn til overdrevne eksteriør- og mentaltrekk som kan påvirke hundenes funksjonelle helse.


DIVERSE ARTIKLER


INDIVIDBESKRIVELSE

Hva er IndividBeskrivelse?
I.B. har som hensikt å nøytralt beskrive individer av rasen Mops ut ifra en rekke kriterier.
Kriteriene settes ut ifra rasestandard, helse og problemstillinger innen de brachycephale (kortskallede) rasene. Beskrivelsen er den samme for hver hund, og inkluderer ikke premiegrad eller konkurranse, slik det er på utstillinger.

Hvorfor IndividBeskrivelse?
Norsk Mopsklubb har som mål å samle mest mulig informasjon om Mops i Norge, både når det gjelder eksteriør, arvelige sykdommer og vår avlsbase.

Arvelige sykdommer kan lett defineres ved diverse tester. Derimot er eksteriøre trender vanskelig å måle, da vi per i dag kun kan se på utstillingsresultater og kritikkskjemaer,
samt at det er kun et fåtall hunder som blir stilt ut. I.B. vil danne et statistisk grunnlag for trender i rasen

Norks Mopsklubb ønsker også å gi våre oppdrettere «flere ben å stå på» i sitt avlsarbeid.


HELSEUNDERSØKELSE 2016


PDE

NME – er en Hjernehinnebetennelse som hos mops heter PDE (Pug Dog Encephalitis). Dette er en genetisk inflammatorisk sykdom i det sentrale nervesystemet som vanligvis er progressiv og dødelig. Det er mulig for den enkelte mops eier å få gentestet si hund for PDE.

Testkit for dette kan bestilles her


 

 

Comments are closed