ÅRSMØTE 2022

Bekjentgjøring av årsmøte 2022.

Årsmøte er berammet til lørdag 26. mars i Oslo.

Sted: Torggaten 12, 0181 Oslo.

Foreløpig saksliste:

  • Årsberetning
  • Regnskap med revisors beretning
  • Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.
  • Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

Forslag på saker til årsmøte sendes leder av Norsk Mopsklubb:

Arne Haugen
Epost: arnejohan.haugen@gmail.com
Tlf.: 92204844

Forslag på kandidater til styret sendes leder av valgkomiteen:

Linda Wedel Asllani
Epost: linda.wedel.asllani@gmail.com
Tlf.: 93636128

Comments are closed.