Årsmøte 2020

Årsmøte 2020 – dokumenter og årsmelding

Årsmøtet 2020 – avlyses på grunn av Covid-19

 

Innkalling Årsmøte NMK 2020 PDF-format, last ned

Stemmeseddel 2020

regnskap og revisors beretning

 

ÅRSMELDING NORSK MOPSKLUBB 2019

Styret har hatt 7 styremøter i 2019. Det er i tillegg til disse avholdt 1 ordinært årsmøte og 1 ekstraordinært årsmøte.

Styret i NMK har i år deltatt aktivt inn mot NKK i møter og grupper mest i forhold til BOAS, utdanning av veterinærer for BOAS-avlesning, samt hvordan man skal innføre BOAS tester på Mops.

Vi har også deltatt ved utforming av BOAS skjemaer og BOAS på Dogweb.
Leder har deltatt i 6 møter med NKK om BOAS og andre helsekrav på Mops og andre kortskallede raser.

I tillegg har leder deltatt på strategimøter på hvordan håndtere media og andre aktører, på hva vi gjør for å forbedre helsen, på de forskjellige berørte rasene. Arbeidet med dette har vært utfordrende og krevende, både når det gjelder kunnskap og tid. Vi i styret har for tiden en meget god dialog og et meget godt samarbeide med NKK og føler at vi får all den støtte og hjelp vi trenger.

Styret jobber mye med hvordan få et bedre samarbeid med oppdrettere i klubben, og hvordan vi skal få alle til å følge klubbens anbefalinger og krav til helse. Vi opplever et stort trykk fra dyrebeskyttelsen på dette, hvor vi ser at oppdrettere blir anmeldt til Mattilsynet. Vi jobber nå mye med hvordan vi skal lage en strategi for å vise at vi tar ansvar for helsen på rasen vår og hvordan vi kan hjelpe medlemmer og oppdrettere videre.

Det jobbes med en video om hvordan BOAS tester blir utført hos veterinær, som skal publiseres på hjemmesiden.

RAS blir levert inn i løpet av April og det jobbes med oppdatering av nytt RAS hvor vi får med statistikk fra BOAS og Patella.

Det er sendt ut medlemsblad i Mars, August og Desember.

Klubben har i april avholdt spesialutstilling med valpeshow. Dommer var Angelika Koch fra Tyskland. Etter utstillingen ble det avholdt medlemsmiddag og delt ut premier for årets mops og de som ble plassert på mestvinnerlisten for 2018.

Med vennlig hilsen styret i Norsk Mopsklubb

Comments are closed.