Nyheter, avl og helse

Lørdag 17.09 gjennomførte NMK en vurdering av en fremtidig INDIVID BESKRIVELSE.
Denne beskrivelsen har som mål kunne beskrive Mopser uten premiegrad og konkurranse men kun gi eier/oppdretter et redskap i avl eller generelt ha et bedre bilde av sin egen hund.
Vi tok for oss hodet og konstruksjon samt rasens varemerker.
I tillegg lager vi et program der alle egenskapene (som har da fått en tallkode) kan vurderes hyppighet av. (Statistikk) Dette vil være viktig info for klubben å ha i fremtiden.
Individ beskrivelsen vil være frivillig.
Vi konkluderte at dette er fullt mulig å gjøre, og jobber nå for å ferdigstille alt.
Takk til de som stilte opp med hunder!
NB! Vi kommer til å samles igjen for å gjennomføre beskrivelser, da også statistikk-delen, og behøver hunder da og. Vi gir beskjed så snart datoen er fastsatt.

For NMK
Christine S
Leder

image1  image4

image2   image5

Bookmark the permalink.

Comments are closed