Helseundersøkelse 2016

Styret i NMK har satt i gang arbeidet med en helseundersøkelse på rasen. Den er utarbeidet av Frode Lingaaas, ved Norges Veterinærhøgskole. Spørsmålene er nå ferdig bearbeidet og klare til å besvares.
Les videre HER

Bookmark the permalink.

Comments are closed