Årspriser- regler for utregning

Fra og med 2016 er det eier av respektiv(e) hund(er) eller oppdretter (for årets oppdretter)
som sender inn resultater til klubben. Dette gjelder alle årspriser.
Søknadskjemaer og regler for utregning finner du på denne siden.

Om du behøver hjelp ta kontakt med mestvinner ansvarlig:

Mona Bergheim
e-post: mona@norskmopsklubb.no

 

SØKNADSSKJEMA – ÅRETS HUND, VETERAN, VALP, NYKOMMER
LAST NED

SØKNADSSKJEMA – ÅRETS OPPDRETTER OG ÅRETS AVLSHUND
LAST NED

 


ÅRETS MOPS 2020 UTGÅR!

Styremøte 20.08.20 ble det enstemmig vedtatt at Mestvinnerlisten for 2020 utgår.

Styrets begrunnelse for dette er at året har vært preget av unntakstilstand, flere utstillinger har vært utsatt og/eller avlyst. Mange har ikke kunne reise på avholdte utstillinger, grunnet restriksjoner nasjonalt og kommunalt. Smitte og restriksjoner har også vært ulikt geografisk fordelt, og styret så det som lite rettferdig å kåre årets mops 2020.

Vi håper året 2021 blir bedre med tanke på gjennomføring av utstillinger, slik at vi kan kåre årets mops igjen neste år.

REGLER FOR UTREGNING:

ÅRETS MOPS
Maksimum 5 tellende utstillinger. Ved flere like totalsummer blir det høyeste individuelle resultatet utslagsgivende. Etter det blir det neste beste resultatet avgjørende.
Nasjonale utstillinger:
BIR: 7 poeng
BIM: 5 poeng
Internasjonale utstillinger:
BIR: 8 poeng
BIM: 6 poeng
NMK spesialutstilling:
BIR: 10 poeng
BIM: 8 poeng

2.BHK/BTK – 4 poeng
3.BHK/BTK – 3 poeng
4.BHK/BTK – 2 poeng
(Gjelder samtlige utstillinger; nasjonale, internasjonale og spesial)

ÅRETS VALP OG VETERAN
Kun resultater fra offisielle utstillinger.
Sendes inn av eier. Maksimum 5 tellende utstillinger.
Samme utregning som for  Årets Mops.

OBS OBS!!! NYE PRISER:

ÅRETS NYKOMMER
(sendes inn av eier) FOR ALLE HUNDER UNDER 2 ÅR, det vil si alle resultater det året før hunden fyller 2 år teller.
Høyest poengsum på INNTIL 5 UTSTILLINGER. Ved like resultater blir høyeste individuelle resultat utslagsgivende. Denne prisen kan kun vinnes EN gang.
1BHK/BTK         7 poeng
2BHK/BTK        6 poeng
3BHK/BTK        5 poeng
4BHK/BTK        4 poeng
CK                        3 poeng
EXCELLENT     2 poeng
VERY GOOD     1 poeng

ÅRETS AVLSHUND
(eier av avlshund sender inn)
Her telles de inntil 5 beste resultatene per hund fra 3 avkom etter samme hannhund eller tispe. Avlshunden selv behøver ikke ha vært på utstilling. Avkommene behøver ikke være eid av avlshund eier.
1BHK/BTK         7 poeng
2BHK/BTK        6 poeng
3BHK/BTK        5 poeng
4BHK/BTK        4 poeng
CK                        3 poeng
EXCELLENT     2 poeng
VERY GOOD     1 poeng

ÅRETS OPPDRETTER
(Oppdretter sender inn)
Her telles de inntil 5 beste resultatene per hund  på 4 hunder fra samme oppdrett.
De behøver ikke å ha vært stilt som egen oppdretterklasse.
Hundene trenger ikke eies av oppdretter.
1BHK/BTK         7 poeng
2BHK/BTK        6 poeng
3BHK/BTK        5 poeng
4BHK/BTK        4 poeng
CK                        3 poeng
EXCELLENT     2 poeng
VERY GOOD     1 poeng

Comments are closed.