SUNNHETSUTVALG

Sunnhetsutvalg

Sunnhetsutvalg – hva er det og hvorfor?

Norsk Mopsklubb har etablert et Sunnhetsutvalg. Dette skal være et rådgivende organ for styret i spørsmål om rasens helse og eventuelle tiltak. Sunnhetsutvalget vurderer problemstillinger enten innsendt av styret, medlemmer eller som de tar opp selv. Utvalget sender deretter vurderingen til styret i Norsk Mopsklubb som styrebehandler anbefalingen og beslutter eventuelle tiltak. Sunnhetsutvalget har ingen avgjørelsesmyndighet i Norsk Mopsklubb og er oppnevnt av- og underlagt styret i klubben.
Sunnhetsutvalget skal basere rådene ut i fra Helseundersøkelsen, data fra individbeskrivelse og annen informasjon vi har om populasjonen. Sunnhetsutvalget skal også ta hensyn til NKKS etiske regelverk og sørge for at rådene det gir ikke er i strid med dette.
Utvalget består pr dd av Marianne Holmli, Bjørn Erlig Løken og Liv Lunder.
Hensikten med et Sunnhetsutvalg er å ha et særlig blikk på utviklingen av rasen og hvordan vi kan holde ønsket kurs. Dette er en stor jobb og krever personer med høy kunnskap om både rasen, rasestandard, virkemidler og regelverk. Norsk Mopsklubb har ingen ønsker om å detaljstyre den enkelte oppdretter, men ser et behov for å bevisstgjøre oppdretterne når det gjelder retning i avlsarbeidet. Norsk Mopsklubbs ansvar i raseforvaltningen er å sørge for at Mops i Norge fortsetter å være funksjonelt friske hunder med rasetypisk gemytt. Dette tar vi på alvor og ser derfor behovet for et utvalg som konsentrerer seg om bare dette.
Kort oppsummert skal altså Sunnhetsutvalget gi råd til styret om hvilke problemstillinger som er viktige å ta tak i og i hvilken rekkefølge, i spørsmål vedrørende helsen til Mops. Sunnhetsutvalget skal ikke gi anbefalinger og «godkjenninger» til oppdretterne i valg av avlsdyr, men skal si noe overordnet om hvilke problemstillinger oppdretterne bør være særlig oppmerksomme på. Det er opp til styret i klubben å vedta eventuelle krav og retningslinjer.


 

image003Marianne Holmli
Startet med Chow Chow for 40 år siden og har fremdeles rasen. Har også Engelsk Setter, Strihåret Dachs i tillegg til Mops som jeg har hatt i 10 år. Har vært eksteriørdommer i snart 20 år, og har fra jeg var 18 år drevet med organisasjonsarbeid.

 

 

 


Elisabeth Juverud (styrets representant)

 

 

 

 


image007Bjørn Erling Løken
Jeg er 38 år og bor i Hønefoss. Jeg har drevet Oppdrette av mops i 15 år, nå under kennelnavnet Analog. Har også hatt fler andre raser. Jeg er autorisert eksteriørdommer på flere raser i gruppe 1 og 9. Jeg har drevet en del med organisasjonsarbeid og sitter nå i styret i Norsk Welsh Corgi klubb. Jeg ser frem til å jobbe for å kartlegge helsen på vår herlige rase mops.

 

 


Mona Bergheim (styrets representant)

 

 

 

 

 


 

wIMG_2773 wIMG_6062 1070039_10151631832919317_563628971_n

 

Comments are closed.