Om klubben

Om klubben

Klubbens navn er Norsk Mopsklubb og forkortes til NMK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK) og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKK`s lover og bestemmelser, med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKK`s Hovedstyre.

Formål:
Norsk Mopsklubb har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av hunderasen Mops. Norsk Mopsklubb skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder og for at avl av hunder skjer i ønsket retning – både når det gjelder rasestandard og rasens sunnhet.

 

Klubbens organ:

  • Årsmøte
  • Ekstraordinært årsmøte
  • Styret
  • Valgkomite
  • Medlemskap

wIMG_6075

 

Comments are closed.