Individbeskrivelse

Individbeskrivelse

Hva er IndividBeskrivelse?
I.B. har som hensikt å nøytralt beskrive individer av rasen Mops ut ifra en rekke kriterier.
Kriteriene settes ut ifra rasestandard, helse og problemstillinger innen de brachycephale (kortskallede) rasene.  Beskrivelsen er den samme for hver hund, og inkluderer ikke premiegrad eller konkurranse, slik det er på utstillinger.  Beskriveren beskriver ikke ut ifra egne preferanser («smak og behag»), men fastsatte punkter med fastsatte svaralternativ.
Eks: Nesefold: 1) ingen   2) delt   3) normal   4) dekker deler av neseborsåpning   5) dekker hele neseborsåpningen   6) kommer i kontakt med øyne

Hvorfor IndividBeskrivelse?
Norsk Mopsklubb har som mål å samle mest mulig informasjon om Mops i Norge, både når det gjelder eksteriør, arvelige sykdommer og vår avlsbase.
Arvelige sykdommer kan lett defineres ved diverse tester.  Derimot er eksteriøre trender vanskelig å måle, da vi per i dag kun kan se på utstillingsresultater og kritikkskjemaer,
samt at det er kun et fåtall hunder som blir stilt ut. I.B. vil danne et statistisk grunnlag for trender i rasen

Norks Mopsklubb ønsker også å gi våre oppdrettere «flere ben å stå på» i sitt avlsarbeid.

Hvem kan delta på IndividBeskrivelse?
I.B. er for alle registrerte mopser, uavhengig av om eier er oppdretter eller ikke.
For den vanlige hundeeieren vil det være en fin mulighet å få vite hvordan nettopp din hund er «skrudd sammen» og  kan være til god hjelp for å ta de riktige hensynene til hunden i hverdagen. For oppdrettere vil dette være et glimrende verktøy for å gjøre riktigst mulig kombinasjoner, evaluere avlsresultatet (avkom), å få et overblikk over hva avlsdyrene har bidratt med.

Hvem kan se IndividBeskrivelsen på hunden min?
Dette er opp til hver og en. Norsk Mopsklubb er ikke opptatt av hvilke hunder som beskrives, kun resultatet av beskrivelsen.  Eier kan selv velge om klubben får tilgang til hundens opplysninger.
Eier får med resultatet, stemplet og signert, der hundens informasjon er oppgitt, klubben har kun tilgang på svarene.  Dette er altså anonymt hvis ønskelig.

Hvem utfører IndividBeskrivelsen?
I.B. utføres p.t. kun av leder Christine Sonberg. Dette for å ha likest mulig vurdering av individene.  Testen utføres sammen med en testleder fra NMK samt en sekretær. Beskrivelsen stemples og signeres av NMK og beskriver.

Neseborgradering
Et ledd i Individbeskrivelsen er neseborgradering (Cambridge University- grading of nostril stenosis in pugs)
grad 1-4.  Graderingen attesteres og stemples.
Norsk Mopsklubb håper vi alle, eiere så vel som oppdrettere, kan jobbe sammen om å få fakta om rasen vår og
ikke minst jobbe sammen for en lys fremtid for Mops. Jo flere som gjennomfører I.B., jo større oversikt vil vi få på rasen.

SAMMEN OM MOPSENS FREMTID- MOPS TIL NYTTE OG GLEDE!

 

 

Comments are closed.