BOAS: Rådgivning rundt avl

BOAS: Rådgivning rundt avl og avlsdyr

NKKs råd til oppdrettere av mops baserer seg på anerkjent forskning og råd fra Jane Ladlow, tidligere leder av forskningsgruppen for BOAS ved University of Cambridge (se egen side med referanser og informasjonsmateriell).

I sitt arbeid med de nevnte brachycephale hunderasene har Ladlow sett mange individer som er utmerkede representanter for rasen. Dette, i tillegg til de foreløpige resultatene fra genetikkdelen av BOAS-forskningen, gjør at hun mener det er mulig å avle stadig friskere hunder i årene som kommer, ved å velge de riktige avlsdyrene. Ladlow viser blant annet til at det har vært stor forbedring i BOAS-situasjonen hos engelsk bulldog i England de siste 10-15 årene, og at endringen har skjedd gjennom bruk av gode avlsdyr. Forskningsgruppen ved University of Cambridge har laget avlsanbefalinger som tar utgangspunkt i den funksjonelle BOAS-graderingen.

Comments are closed.