BOAS: Rådgivning rundt avl

BOAS: Rådgivning rundt avl og avlsdyr

NKKs råd til oppdrettere av mops baserer seg på anerkjent forskning og råd fra Jane Ladlow, tidligere leder av forskningsgruppen for BOAS ved University of Cambridge (se egen side med referanser og informasjonsmateriell).

I sitt arbeid med de nevnte brachycephale hunderasene har Ladlow sett mange individer som er utmerkede representanter for rasen. Dette, i tillegg til de foreløpige resultatene fra genetikkdelen av BOAS-forskningen, gjør at hun mener det er mulig å avle stadig friskere hunder i årene som kommer, ved å velge de riktige avlsdyrene. Ladlow viser blant annet til at det har vært stor forbedring i BOAS-situasjonen hos engelsk bulldog i England de siste 10-15 årene, og at endringen har skjedd gjennom bruk av gode avlsdyr. Forskningsgruppen ved University of Cambridge har laget avlsanbefalinger som tar utgangspunkt i den funksjonelle BOAS-graderingen.

BOAS-grad

Anbefalingene er å utelukke hunder med grad III fra avl. Hunder med grad I eller II bør ikke tas ut av avl, da dette vil redusere den genetiske variasjonen i rasene for mye. Hvis man bruker en hund med grad II i avl, må den kombineres med en hund med grad 0 eller I. Det er imidlertid viktig å merke seg at selv om man avler på hunder med BOAS-grad 0 og I, kan man risikere å få avkom med grad III. Sjansen vil imidlertid være vesentlig lavere enn hvis man benytter foreldredyr med grad III i avl.

Ved fornuftig valg og kombinasjoner av avlsdyr, vil status i rasepopulasjonen endre seg i løpet av noen år. Da vil man sannsynligvis ha så mange hunder med grad 0 og 1, at det blir naturlig å justere avlsanbefalingene.BOAS-kirurgi

Hunder som har hatt, eller burde hatt, BOAS-kirurgi, skal ikke brukes i avl. NKKs etiske grunnregler punkt 5 sier at bare funksjonelt friske hunder skal brukes i avl. En hund som er vurdert til å ha nytte av kirurgi, kan ikke ansees som funksjonelt frisk.

Comments are closed.