Nyheter, avl og helse

Lørdag 17.09 gjennomførte NMK en vurdering av en fremtidig INDIVID BESKRIVELSE.
Denne beskrivelsen har som mål kunne beskrive Mopser uten premiegrad og konkurranse men kun gi eier/oppdretter et redskap i avl eller generelt ha et bedre bilde av sin egen hund.
Vi tok for oss hodet og konstruksjon samt rasens varemerker.
I tillegg lager vi et program der alle egenskapene (som har da fått en tallkode) kan vurderes hyppighet av. (Statistikk) Dette vil være viktig info for klubben å ha i fremtiden.
Individ beskrivelsen vil være frivillig.
Vi konkluderte at dette er fullt mulig å gjøre, og jobber nå for å ferdigstille alt.
Takk til de som stilte opp med hunder!
NB! Vi kommer til å samles igjen for å gjennomføre beskrivelser, da også statistikk-delen, og behøver hunder da og. Vi gir beskjed så snart datoen er fastsatt.

For NMK
Christine S
Leder

image1  image4

image2   image5

ÅRETS MOPS 2015

ÅRETS MOPS 2015 VOKSEN

 1. Roses Castiel of Tangetoppen: 27(4)
 2. Tangetoppens Ronaldinho 27(5)
 3. Tangetoppens Troublemaker 27(5)
 4. Lullubelles Ylva 25(5)
 5. Pei Fang Miss Forget Me not 25(5)
 6. Highsteem Dream of Dancing Popcorn 23(5)
 7. Tangetoppens Never Been Kissed 17(3)
 8. Pei Fang Here she comes 15(3)
 9. Pei Fang Top Secret Selma 13(3) og Marmelades Lady Dixi 13(3)

 

ÅRETS VALP 2015

 1. Pugbully Mr Flash: 32(5)
 2. Tangetoppens Xray of love. 27(5)
 3. Trulteskogens Doris Dream of Luck 25(5)
 4. Pei Fang Here she comes: 25(5)
 5. Marmelades Oiski Poiski: 20(3)

 

ÅRETS VETERAN

 1. Soldronningens Vigdis: 37(5)
 2. Donaldssons Jeremy: 17(2)

 

ÅRETS OPPDRETTER

 1. Tangetoppen 137
 2. Pei Fang 107
 3. Pugbully 69

 

ÅRETS AVLSHUND

 1. Analog Ci Nobodys Business: 55
 2. Pugbully Smashing Layla: 38
 3. Horizons Especially for Pugbully: 37
 4. Pugbully Victoria alias Posh: 29

Innkalling årsmøte

Søndag 10.april 2016

På Garder Kurs- og Konferansesenter
Adresse: Sogndalsveien 3, 2060 Gardermoen.
Tidspunkt: 11.00

DAGSORDEN:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av protokollfører og to til å undertegne protokollen
 4. Valg av tellekorps
 5. Årsberetning
 6. Regnskap 2015
 7. Kontingent for 2017
 8. Innkomne forslag fra medlemmene
 9. Innkomne forslag fra styret
 10. Valg

Leder: Christine Sonberg – ikke på valg
Nestleder: Anka Grønvold (trakk seg i perioden)- på valg for 2 år
Styremedlem: Silje Kathrine Bjarkøy – ikke på valg
Styremedlem: Heidi E Fridtjofsen- ikke på valg
Styremedlem: Torunn Rosvold – på valg for 2 år
Vara: Elisabeth Juverud. – på valg for 1 år
Vara: Irene Lekang (trakk seg i perioden)- på valg for 1 år

Revisor: (har ikke vært fungerende i perioden)- på valg for 2 år
Vararevisor: (har ikke vært fungerende i perioden)- på valg 2 år
Valgkomite: (har ikke vært fungerende i perioden)
Leder: velges for 2 år
Medlem: velges for 2 år
Medlem: velges for 2 år
Vara: velges for 1 år

Forslag til årsmøtet må være styret i hende senest 06.03.2016.

Kandidater til valg må være forespurt og sagt ja.

Forslag til årsmøtet samt kandidater til valg sendes på epost til sekretaer@norskmopsklubb.no.

Stemmeberettigede er kun de som har betalt medlemskontingent for 2016.

Årsmøtet avholdes i forbindelse med spesialutstillingen på samme sted 09.10.2016.

Vel møtt til begge arrangementene.

Mvh

Styret i Norsk Mopsklubb.

Helseundersøkelse 2016

Styret i NMK har satt i gang arbeidet med en helseundersøkelse på rasen. Den er utarbeidet av Frode Lingaaas, ved Norges Veterinærhøgskole. Spørsmålene er nå ferdig bearbeidet og klare til å besvares.
Les videre HER