ÅRSMØTE

Informasjon om Årsmøter i regi av Norsk Mopsklubb

På denne siden vil du finne informasjon om tidligere årsmøter fom året 2020. Det er bare å klikke seg inn på de forskjellige årstallene så vil informasjon og dokumenter komme frem.

 


Årsmøte 2021 – 21.03.21

Årsmøtet vil bli avholdt digitalt på Teams og alle medlemmer som ønsker å delta må melde seg på – minimum 2 dager før årsmøtet for å kunne delta.

Påmelding for å delta på digitalt årsmøte via Teams sendes på mail til ann-helen@norskmopsklubb.no innen
19.03.2021. Merk mailen med: Påmelding til digitalt årsmøte Norsk Mops Klubb.

Stemmeseddel med avgitt stemme sendes på mail 2 dager før årsmøtet til: ann-helen@norskmopsklubb.no
Merk epost med «stemmeseddel» og medlemsnummer, evt navn. Kun de som har betalt medlemskontigent til Norsk Mops Klubb for 2021 og som har vært medlem i mer enn tre uker har møte- og stemmerett ved årsmøtet.

Legg merke til at det er 2 stemmesedler som skal sendes på mail til ann-helen@norskmopsklubb.no , minimum 2 dager før årsmøtet.

Alle som melder seg på til Årsmøtet vil få tilsendt en mail med en invitasjonslink for å delta – dagen før møtet.

 


Årsmøte 2021

Styret viser til styremøtereferat 10.12.20 der dato for Årsmøtet ble satt til 20.03.21. Vi gjør oppmerksom på at datoen er blitt flyttet til 21.03.21. Innkalling med papirer vil komme på mail til klubbens medlemmer. Møtet vil bli avholdt elektronisk (mer informasjon vil komme på mail med innkallingen).

Innkomne saker til Årsmøtet må være klubben i hende senest 14 dager før Årsmøtet

Årsmøte klubbe

 

Comments are closed.