ÅRSMØTE

INNKALLING ÅRSMØTE

(Innkalling i PDF, Last ned)

I Norsk Mopsklubb lørdag 21.april 2018 kl 1400.

Rud Mekanikk
Ringeriksveien 191B
1339 Vøyenenga

23755833_943291999157089_671667413896843565_n

 

DAGSORDEN:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av møteleder
  3. Valg av protokollfører og to til å undertegne protokollen
  4. Valg av tellekorps
  5. Årsberetning
  6. Regnskap 2017
  7. Kontingent for 2019
  8. Innkomne forslag fra medlemmene
  9. Innkomne forslag fra styret
  10. Valg

Styret:

Leder: Christine Sonberg – ikke på valg

Nestleder: Elisabeth Juverud – på valg for 2 år

Styremedlem: Silje Kathrine Bjarkøy – ikke på valg

Styremedlem: Heidi E Fridtjofsen- ikke på valg

Styremedlem: Mona Paulsen – på valg for 2 år

Vara: Anne Mari Myhrmoen – på valg for 1 år

Vara: Hege Seim – på valg for 1 år

 

Revisor: Torbjørn Seim –ikke på valg

Vararevisor: (har ikke vært fungerende i perioden)- på valg 2 år

 

Valgkomite:

Leder: Liv Lunder –ikke på valg

Medlem: Bente Vangen –på valg for 2 år

Medlem: Kari Aamodt – ikke på valg

Vara: Sally Brooks – på valg for 1 år

 

Forslag til kandidater må være valgkomiteen i hende senest 17.03.2018.
Kandidater til valg må være forespurt og sagt ja.
Forslag til kandidater til valg sendes på epost til Liv Lunder, kennel@warscot.com

 

Forslag til saker til årsmøtet må være styret i hende senest 17.03.2018.
Forslag til årsmøtet sendes på epost til sekretaer@norskmopsklubb.no.

Stemmeberettigede er kun de som har betalt medlemskontingent for 2018.

 

Mvh

Styret i Norsk Mopsklubb.


Comments are closed