Årsmøte 2021

Årsmøte 2021 – dokumenter og årsmelding

Vi gjør oppmerksom på at årsmøtet i år blir digitalt på Teams og at alle som ønsker å delta må melde seg på 2 dager før årsmøtet for å kunne være med.

Påmelding for å delta på digitalt årsmøte via Teams sendes på mail til ann-helen@norskmopsklubb.no innen
19.03.2021. Merk mailen med: Påmelding til digitalt årsmøte Norsk Mops Klubb.

Stemmeseddel med avgitt stemme sendes på mail 2 dager før årsmøtet til: ann-helen@norskmopsklubb.no
Merk epost med «stemmeseddel» og medlemsnummer, evt navn. Kun de som har betalt medlemskontigent til Norsk Mops Klubb for 2021 og som har vært medlem i mer enn tre uker har møte- og stemmerett ved årsmøtet.

Legg merke til at det er 2 stemmesedler som skal sendes på mail til ann-helen@norskmopsklubb.no , minimum 2 dager før årsmøtet.

Til alle som melder seg på til å delte på klubbens digitale Årsmøte – så sender vi ut link og invitasjon til å delta på årsmøtet dagen før møtet.

 

Comments are closed.