Avlyste arrangementer i NMK

INFORMASJON FRA STYRET I NORSK MOPS KLUBB

Det er i dag 12.03.2020 – avholdt telefonmøte og styret i Norsk Mops Klubb avlyser følgende arrangement som følge av de nye restriksjonene fra regjeringen, Folkehelseinstituttet (FHI) og NKK:

  • Årsmøtet 21.03.20 utsettes på ubestemt tid
  • Rasespesialen 24.04.20 avlyses på ubestemt tid

Det blir sendt ut nye datoer for begge arrangement så fort det er gitt klarsignal til å avholde større arrangement.

 

Med vennlig hilsen styret i Norsk Mops Klubb

 

Vedrørende Corona pandemi

Vedrørende Corona pandemi i Norge
Informasjon mottatt fra Norsk Kennel Klubb 12.03.20

Informasjon 12. mars kl 15:20

Alle klubber og forbund avlyse alle treninger og arrangementer med umiddelbar virkning.

Helsedirektoratet påla 12. mars kl. 14 at alle kultur- og idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt. Dette betyr at alle aktiviteter, uavhengig av antall deltakere, må innstilles.

Følg lenke for mer informasjon:
https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-stenger-alle-barnehager-og-skoler

Norge er i en ekstraordinær krisesituasjon. Statsminister Erna Solberg understreket i dagens pressekonferanse at tiltakene vil gjøre at alle vil få en annerledes hverdag i tiden som kommer, og at tiltakene som settes inn gjøres i håp om å stoppe utbredelsen av virusutbruddet.

NKK ber alle klubber og forbund om å følge lojalt opp om dagens nye regler og retningslinjer. Vi vil komme tilbake med mer informasjon rundt de praktiske forholdene ved avlysninger (også vedrørende årsmøter i klubber) snarlig.

Oppdater dine kontakt opplysninger på «Min side» hos NKK

Hei alle medlemmer.

Norsk Mopsklubb får tilbakemeldinger fra databasen når vi sender ut mail til våre medlemmer på at noen av våre medlemmers mailadresser IKKE fungerer.

Vi ber derfor om at alle sjekker sine opplysninger som er lagret hos Norsk Kennel Klubb på «Min side». Dette slik at vi til enhver tid vet at medlemmenes kontaktopplysninger er oppdatert og at vi når ut til dem når vi sender ut mail med informasjon fra klubben.

 

På forhånd takk.

 

Med vennlig hilsen styret i Norsk Mopsklubb

 

Innkalling Årsmøte 21. Mars 2020

oppdatert 12.03.20

AVLYST/UTSATT

 

Norsk Mopsklubb ønsker alle klubbens medlemmer velkommen til Årsmøte 21.03.20.

Tid: 21. Mars 2020 kl. 12.00.
Sted: Sofiemyrveien 12, 1412 Sofiemyr

Vi håper at flest mulig at klubbens medlemmer har mulighet til å komme til Årsmøtet. Dersom du skulle være forhindret fra å komme så er det mulig å sende inn din stemme på de personene som står på valg. Det kan forhåndsstemmes.

Hvordan stemme: 
Stemmeseddelen skal fylles inn med et kryss for JA/BLANK for hver kandidat.

Legg stemmeseddelen i en umerket konvolutt. Legg så denne konvolutten i en ny konvolutt, adresser den til nedenstående adresse med tydelig avsender og medlemsnummer i NKK.
Dette skal være styret i hende senest 13.03.2020. NB! Husk postgang!

Stemmeseddelen postes til:
Norsk Mopsklubb v/Ann-Helen Strandheim, Tors vei 55, 1540 VESTBY

Det er også mulig å sende forhåndsstemme som vedlegg på epost til ann-helen@norskmopsklubb.no eller ann.helen.olsen@gmail.com  (det gjøres oppmerksom på at ved bruk av epost fravikes prinsippet om anonymitet)

 

Møteinnkalling, Årsmelding, Stemmeseddel, Revisors beretning og Presentasjon av styre medlemmene ligger som vedlegg:

 

INNKALLING ÅRSMØTE NORSK MOPSKLUBB (1) (1)

Årsmelding Norsk Mopsklubb 2019

regnskap og revisors beretning

Presentasjon av NMK 2020 valg til årsmøte.

Stemmeseddel 2020

 

Med vennlig hilsen styret i Norsk Mopsklubb